הרפואה הסינית מטפלת בהצלחה במחזור מקדים, מחזור מאחר ומחזור שלעיתים מקדים ולעיתים מאחר. להבדיל מטיפול בגלולות ,הרפואה הסינית אינה משתלטת על המערכת ההורמונאלית אלא מנסה לגרום לגוף לתפקד בעצמו בצורה נכונה יותר על מנת שהוסת יבוא בזמן. וסת מקדים או מאחר יכול להיגרם ברפואה הסינית כתוצאה מתקיעות של דם, חוסר של דם ו/או חולשה של המערכת הגניקולוגית. הרפואה הסינית מנסה לאזן את המחזור באופן כללי ולכן ע"י טיפול בהסדרת תזמון המחזור ניתן בדרך כלל גם להפחית מכאבי המחזור או לטפל במתח קדם ווסתי במידה ויש.